Kad me pitaju kome uopće treba coaching ja uglavnom kažem: nikome! Jer “Nigdar ni bilo da ni nekak bilo…” 95% ljudi žive svoje živote bez nekih velikih aspiracija ili nade da će ikad biti bolje i da se stvarno nešto ozbiljno ili bitno može promijeniti. I dok stvari ne postanu dovoljno loše ili želja dovoljno velika – ništa se ni ne mijenja.
S druge strane – postoje ljudi koji znaju:
a) da više ne mogu ovako kao do sad
b) da žele nešto i to čim prije
c) da postoje stručnjaci koji se bave time da pomažu drugima da pomognu sami sebi
I onda potraže mene ili nekog od mojih kolega.
Coaching je, dakle, za one koji
a) žele biti najbolji u svom polju djelovanja (ne nužno samo poslu) i ostvarivati rezultate na najvišem nivou
b) žele riješiti neki konkretan problem
c) žele promjenu u svom životu